Ngày 06/09/2019

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-15

Câu gốc:  “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (câu 13).

 

Ga-la-ti 5:13-15:  “13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. 14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì? Ông khuyên họ phải phục vụ trong tinh thần nào? Họ cần lưu ý những cảnh báo nào? Bạn đang phục vụ Chúa và tha nhân với thái độ như thế nào?

Sau khi khẳng định “anh em đã được gọi để hưởng tự do”, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Ga-la-ti ngay là “đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt” (câu 13 BTTHĐ). Ông giải thích mục đích sự kêu gọi mà mỗi Cơ Đốc nhân nhận được là để hưởng tự do trong Đấng Christ. Chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, khỏi sự chết và khỏi những đòi hỏi của luật pháp, vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu thay tất cả những điều đó cho chúng ta. Khi được tự do và được buông tha khỏi tội lỗi thì dễ lắm Cơ Đốc nhân ‘lạm dụng’ ân điển của Chúa mà sống cho xác thịt, từ bỏ phép tắc và dễ tạo ra rắc rối. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ngay và đưa ra lời khuyên rất giá trị: “hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau. Cơ Đốc nhân được hưởng tự do không phải để phạm tội mà tự do để hiệp một phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa nhưng trở thành nô lệ cho Đấng Christ và phải hết lòng phục vụ Ngài qua người khác bằng tình yêu thương. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại luật pháp của Chúa trong Lê-vi Ký 19:18 là “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (câu 14). Chính Chúa Giê-xu cũng dạy điều răn này trong Ma-thi-ơ 22:39.

Thật vậy, chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa và phục vụ người khác mà không câu nệ, than vãn hay phiền trách. Sứ đồ Phao-lô nêu lên một thực trạng ở đây: nếu Cơ Đốc nhân không yêu thương nhau thì sẽ dễ “cắn nuốt nhau” và dẫn đến “tiêu diệt lẫn nhau” (câu 15). Chúng ta thấy rõ điều này vẫn xảy ra giữa vòng con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay. Do thiếu tình yêu thương đối với nhau mà trong sự hầu việc Chúa, các tín hữu hay tranh cãi, bất bình, không tôn trọng nhau rồi dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn đáng tiếc, và thậm chí còn “tiêu diệt” nhau bằng nhiều cách, kể cả kiện nhau ra tòa. Điều này thật đáng buồn!

Cơ Đốc nhân là người đã được giải phóng khỏi tội lỗi, được tự do để làm điều lành và để tôn vinh Chúa qua đời sống phục vụ người khác trong tinh thần yêu thương, hạ mình và hiệp một để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Khi sống đúng theo Lời Chúa dạy như vậy, chúng ta đã làm trọn luật pháp là yêu người lân cận như mình.

Bạn có sẵn sàng “làm đầy tớ” để phục vụ Chúa và phục vụ anh em mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết lấy lòng yêu thương, hiệp một với nhau mà phục vụ người khác để đời sống con làm sáng danh Chúa và bày tỏ được một nếp sống không còn bị tội lỗi trói buộc nữa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 9.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093016

Ai đang online?

Đang có 26 khách và không thành viên đang online