Ngày 08/09/2019

Kinh Thánh: Gióp 38:4-7

Câu gốc:  "Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 100:1-3a).

 

Gióp 38:4-7:  

“4 Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu?

Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.

5 Ai đã định độ lượng nó,

Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?

6 Nền nó đặt trên chi?

Ai có trồng hòn đá góc của nó?

7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau,

Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đặt những câu hỏi nào cho ông Gióp? Ba câu hỏi đầu tiên giúp ông Gióp nhận biết điều gì về mình? Khi biết Đức Giê-hô-va là Đấng sáng tạo con người và vũ trụ, bạn phải sống như thế nào?

Sau khi Chúa dạy ông Gióp biết rằng Chúa Đấng vĩ đại, là Đấng nhân từ, và là Đấng luôn đáp ứng nhu cầu của ông (câu 1-3). Chúa muốn ông phải biết rằng Đức Chúa Trời của ông là Đức Giê-hô-va, Chúa Hằng Hữu. Chúa nhắc cho ông biết Ngài là Đức Giê-hô-va dựng nên vũ trụ mà ông đang sống. Trong quá trình hình thành vũ trụ, Chúa đã tạo nên trời đất từ chỗ đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực (Sáng Thế Ký 1:1-2). Chúa đã đặt những câu hỏi cho ông Gióp, mà câu nào cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của ông: Thứ nhất, con ở đâu khi Ta đặt móng nền quả đất? Thứ hai, ai đã định kích thước địa cầu và ai đã đo đạc mặt đất? Thứ ba, nền địa cầu tựa trên cái gì và ai đặt tảng đá móng cho nó? (câu 4-6). Chỉ mới ba câu hỏi đầu tiên, mà ông Gióp đã hoàn toàn không thể trả lời được câu nào cả. Lời Chúa khẳng định khi nhìn sự sáng tạo vũ trụ lạ lùng, vĩ đại của Chúa, “các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”, tôn vinh Danh Chúa (câu 7).

Con người nói chung và Cơ Đốc nhân nói riêng, phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là Đức Giê-vô-va, Đấng dựng nên vũ trụ và con người. Không chỉ riêng ông Gióp nhận biết sự khôn ngoan vô cùng hạn hẹp của mình, mà cả loài người cũng không thể hiểu hết công trình sáng tạo của Chúa. Chỉ cần ngước nhìn thiên nhiên do Đức Chúa Trời sáng tạo cũng nhắc chúng ta phải biết rằng có quá nhiều điều trong vũ trụ chúng ta không thể hiểu hết. Vì lý do đó, chúng ta phải có lòng tin cậy, thờ phượng Chúa dù chúng ta phải đương đầu với những khó khăn, hoạn nạn mà chúng ta không biết rõ nguyên nhân. Trước sự vĩ đại, quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta phải học theo “các sao mai”, “các con trai Đức Chúa Trời” tôn vinh Danh Thánh của Ngài và hầu việc Ngài. Chúng ta phải có đồng tâm tình như trước giả Thi Thiên, “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 100:3).

Thế giới quanh ta còn biết bao nhiêu người đang thờ phượng con người, hay một tạo vật nào đó của Thiên Chúa, hoặc một thần tượng hư không, chúng ta cần phải nói cho họ biết về Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va, Đấng quyền năng sáng tạo vũ trụ và con người; Đấng mà con người phải thờ phượng. Bạn có suy nghĩ gì khi nhìn lên vũ trụ bao la và thiên nhiên xinh đẹp, diệu kỳ Chúa dựng nên?

Kính lạy Chúa Toàn Năng, là Đức Giê-hô-va đã dựng nên vũ trụ và con người. Xin Chúa cho con nhận biết sự khôn ngoan của con có giới hạn khi nhìn lên vũ trụ bao la, để con luôn tin Chúa và thờ phượng Chúa trọn đời.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 11.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1092994

Ai đang online?

Đang có 23 khách và không thành viên đang online