Ngày 09/09/2019

Kinh Thánh: Truyền Đạo 4:7-9

Câu gốc:  “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (câu 9).

Truyền Đạo 4:7-9:  “7 Ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời: 8 Nầy một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em; dầu vậy, lao khổ nó không thôi, mắt nó không hề chán của cải; nó không hề nghĩ rằng: Vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc.

9 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.”

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 7-8 và câu 9 mô tả hai hình ảnh đối lập nào? Bạn nhận ra yếu tố quan trọng nào trong sự phục vụ? Vì sao? Trước giả đã dùng hình ảnh minh họa nào trong câu 9? Hình ảnh này thể hiện trong sự phục vụ của bạn trong Hội Thánh thế nào?

Câu 7-8 mô tả một hình ảnh thật ảm đảm của đời người, mặc dù đây là một người “lao khổ nó không thôi”. Tuy nhiên, người truyền đạo nói rằng: “Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc”. Bởi đó là “một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em” để có thể chia sẻ “các phước”. Một hình ảnh mới được mô tả trong những câu tiếp theo. Tương phản với sự cô độc của câu 7 và 8, là hình ảnh của các mối liên hệ. Xây dựng các mối liên hệ là điều quan trọng trong đời sống vì Đức Chúa Trời dựng nên con người để sống với nhau (Sáng Thế Ký 2:18), và vì chúng ta là những chi thể trong thân nên luôn cần sự bổ sung và giúp đỡ từ người khác, nhất là trong sự phục vụ.

Câu 9 gợi lên hình ảnh của những đồng nghiệp cùng làm việc trên cánh đồng. Và một trong những lợi ích của sự hiệp một trong sự phục vụ đó là “hai người hơn một.” Mặc dù thực tế, làm việc chung đôi khi có thể dẫn đến xung đột hoặc phát sinh những nan đề phức tạp (Phi-líp 4:2-3), và có khi hiệu quả công việc cũng thấp hơn. Vấn đề ở đây không phải là từ bỏ sự cộng tác, nhưng là học cách để chấp nhận, yêu thương anh chị em mình. Chúng ta cần giúp đỡ nhau trong bước đầu cộng tác, chú trọng đến việc gây dựng mối thông công hơn là chỉ chú trọng đến công việc, dành thì giờ để trang bị, huấn luyện cho các anh chị em còn mới mẻ trong công việc.

Trước giả nói rằng khi chúng ta cùng nhau phục vụ thì sẽ nhận được “công giá tốt về công việc mình”. “Công giá tốt” đầu tiên chúng ta nhận được không chỉ là hiệu quả công việc mà còn là việc nhận biết chính mình rõ hơn. Chỉ khi cộng tác với người khác, chúng ta mới thật sự nhận ra mức độ trưởng thành cả về thuộc linh lẫn nhân cách của mình. Qua đó, chúng ta khiêm nhường hơn và thấy nhu cầu tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Cũng qua sự hiệp một trong sự phục vụ, chúng ta sẽ nhận được “công giá tốt” qua việc nhận ra tình yêu của Chúa bày tỏ cho chúng ta qua sự yêu thương và chấp nhận của anh chị em dành cho mình. Hơn thế nữa, mỗi thời điểm Chúa dùng chúng ta trong những vai trò, vị trí khác nhau, do đó việc cộng tác với nhau giúp cho công việc Chúa tốt hơn, và ngay cả khi Chúa dùng chúng ta vào công việc khác, công việc cũ cũng có người tiếp nối (II Ti-mô-thê 2:1-2).

Bạn có cùng hiệp một làm việc chung với anh chị em trong Hội Thánh không?

Tạ ơn Chúa vì những cơ hội Chúa ban cho con trong sự phục vụ Ngài. Tạ ơn Chúa vì những “đồng nghiệp” Chúa đặt bên cạnh con để giúp con hoàn thành sự kêu gọi của Ngài. Xin cho con ngày càng yêu thương anh chị em con hơn.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 12.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093061

Ai đang online?

Đang có 24 khách và không thành viên đang online