Ngày 22/09/2019

Kinh Thánh: Gióp 38:12-15

Câu gốc:  “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19).

Gióp 38:12-15:  

“12 Từ khi ngươi sanh, ngươi há có sai khiến buổi sáng,

Và phân định chỗ cho hừng đông,

13 Để nó chiếu đến bốn bề trái đất,

Và đuổi rảy kẻ gian ác khỏi nó chăng?

14 Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn,

Và mọi vật hiện ra trau giồi như bằng áo.

15 Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác,

Cánh tay chúng nó giơ lên, đã bị gãy rồi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho thấy khi ánh dương hé lộ thì quyền lực của tội lỗi ra sao? Ngài hỏi ông Gióp điều gì và với mục đích gì? Chúa Giê-xu dạy gì về Sự Sáng đã đến thế gian? Khi đến với Chúa Giê-xu là Sự Sáng, chúng ta nhận được những gì?

Đức Chúa Trời khẳng định với ông Gióp rằng Ngài là Đấng điều khiển vũ trụ bao gồm buổi sáng và buổi tối. Chúa là Đấng “sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông” (câu 12). Khi ánh hừng đông hé lộ, bóng tối tan dần, và những kẻ ác, việc ác hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Sự sáng đã đuổi “kẻ gian ác”. Những việc ác tưởng chừng như được che giấu trong tối, đã hiện rõ như “lằn xếp trên áo” (câu 14 BTTHĐ). Ánh dương đã đánh tan bóng đêm và những điều ác lẩn khuất trong đó. Quyền lực của tội lỗi đã bị ánh sáng bẻ “gãy” và tiêu diệt. Chúa hỏi ông Gióp: “Từ khi được sinh ra, có bao giờ con ra lệnh cho buổi sáng, Hay chỉ định vị trí cho hừng đông, Phủ khắp bốn bề trái đất, Khiến kẻ ác phải trốn khỏi chỗ nó chưa?” (câu 12-13 BTTHĐ). Ông Gióp không thể trả lời câu hỏi của Chúa thì làm sao ông có thể biết được công việc của Đức Chúa Trời.

Chúa nhắc cho ông Gióp và cho mỗi chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn năng, Đấng sáng tạo và điều hành vũ trụ theo mục đích thánh khiết của Ngài. Khi con người phạm tội, tội lỗi đã vào trong thế gian. Con người làm những việc tội lỗi như đi trong bóng đêm. Nhờ ân sủng vĩ đại của Đức Chúa Trời, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu xuống thế gian bẻ gãy cánh tay bạo ngược của sự ác (câu 15). Chính Chúa Giê-xu là Sự Sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Ai làm ác thì ghét sự sáng, người làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc làm trong Đức Chúa Trời được bày tỏ cho mọi người thấy rõ (xem Giăng 3:17-21).

Nhật Bản được gọi là đất nước Mặt Trời mọc vì theo âm Hán Việt, “nhật” là “Mặt trời”, “bản” là “gốc”, là “nguồn cội”. Nhiều người Nhật thờ nữ thần Thái Dương (Amaterasu) và cho rằng họ là con cháu của vị thần ấy. Nhưng chúng ta phải biết rằng mặt trời, ánh sáng, và con người đều do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Người khôn ngoan và có sự hiểu biết sẽ quyết định tôn thờ Đấng Sáng Tạo chứ không thờ tạo vật hay con người. Khi chúng ta đến với Chúa, nghĩa là chúng ta đến với Ánh Sáng, chúng ta sẽ không còn bị bóng tối tội lỗi cai trị. Nhờ đó, chúng ta được trở nên thánh trong Đức Chúa Trời.

Bạn đã biết về Đấng Tạo hóa ra sao, và đã đến gần sự sáng của Chúa thế nào?Bottom of Form

Kính lạy Chúa Toàn Năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên ánh sángvà chính Ngài là Sự Sáng. Xin Chúa cho con luôn bước đi trong ánh sáng của Ngài và hết lòng thờ phượng Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 25.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796103

Ai đang online?

Đang có 32 khách và không thành viên đang online