Ngày 23/09/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:1-11

Câu gốc:  “Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?” (câu 11).

I Cô-rinh-tô 9:1-11:  “1 Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? 2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. 3 Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. 4 Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? 5 Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao? 6 Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? 7 Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? 8 Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? 9 Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? 10 Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa.

11 Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?”

Câu hỏi suy ngẫm: “Của thiêng liêng” mà Sứ đồ Phao-lô đã gieo cho tín hữu tại Cô-rinh-tô là gì? Sứ đồ Phao-lô nêu lên câu hỏi trong câu 11 nhằm mục đích gì? Điều gì cho thấy bạn quý trọng “của thiêng liêng” mà mình được sở hữu hơn là “của vật chất”?

Mở đầu chương 9, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định vai trò của ông đối với các tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông “…là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa.” Và như thế, “của thiêng liêng” mà Sứ đồ Phao-lô đã gieo cho họ chính là Tin Lành của Đấng Christ, như ông đã khẳng định chính ông đã dùng Tin Lành mà sinh họ ra trong Đức Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 4:15).

Công tác rao giảng Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô đã gắn liền và thật sự có giá trị vô cùng lớn lao với hạt giống đạo hiện đang có và tăng trưởng trong mỗi tín hữu tại Cô-rinh-tô. Vì lẽ đó, ông cho họ biết rằng việc ông gieo cho họ của thiêng liêng đó quý báu hơn rất nhiều của vật chất mà họ có thể cung cấp cho ông, dù rằng chính bản thân ông cũng không bận tâm đến điều đó. Câu hỏi của Sứ đồ Phao-lô trong câu 11 không nhằm để nhận được câu trả lời từ các tín hữu Cô-rinh-tô, nhưng qua đó để họ nhận thức giá trị lớn lao về của thiêng liêng đã được nhận lãnh từ chính ông và những anh em cùng làm việc với ông. Và nếu của thiêng liêng là quý giá như thế thì việc các sứ đồ nhận lại của vật chất từ các tín hữu Cô-rinh-tô cũng chẳng phải là những đòi hỏi quá lẽ.

Sứ đồ Phao-lô không trình bày điều này để đòi hỏi quyền lợi cho mình, vì ông vẫn may trại để sống, nhưng để mọi người biết được giá trị của những “của thiêng liêng” mình nhận được, đồng thời khi có được nhận thức đúng đắn với “của thiêng liêng” thì họ cũng sẽ có cái nhìn đúng đắn về“của vật chất” và có sự quan tâm đúng mức đến những người làm công tác chăm sóc thuộc linh cho tín hữu. Nhiều người chưa thực sự nhìn thấy giá trị cao quý từ “của thiêng liêng” mình nhận được, nên vẫn thường có những lời so sánh công sức của các đầy tớ Chúa với của vật chất, hoặc dùng những của vật chất để lượng giá “của thiêng liêng” mà mình nhận được… Những nhận định ấy cho thấy rằng chúng ta vẫn còn quá xem trọng những “của vật chất” mà mình sở hữu, đồng thời chẳng xem “của thiêng liêng” mình có được là điều quý báu hơn cả. Bài học nhắc nhở các đầy tớ Chúa hãy tận tâm tận lực gieo “của thiêng liêng” cho bầy chiên; và con dân Chúa hãy nhìn thấy “của thiêng liêng” là quý trọng hơn cả để sống đúng với sự ban cho của Chúa.

Bạn có nhận biết “của thiêng liêng” mà mình được sở hữu là rất quý trọng không?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng những đầy tớ trung tín của Ngài gieo cho con Phúc Âm quý báu. Xin giúp con luôn nhận thức đúng đắn giá trị Phúc Âm mà Ngài ban cho.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 26-27.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796084

Ai đang online?

Đang có 34 khách và không thành viên đang online