Ngày 27/09/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-5

Câu gốc:  “Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa” (câu 1b).

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-5:  

“1 Đoạn, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca nầy cho Đức Giê-hô-va, rằng:

Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm.

Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

2 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi:

Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi.

Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài;

Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.

3 Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ;

Danh Ngài là Giê-hô-va.

4 Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người;

Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi Biển Đỏ,

5 Những lượn sóng đã vùi lấp họ rồi;

Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Phần đầu Bài ca Khải Hoàn của ông Môi-se được trình bày như thế nào? Mối liên hệ giữa Đức Giê-hô-va và tuyển dân được mô tả ra sao? Chúa là ai và có vai trò gì đối với chúng ta?

Âm nhạc giữ vai trò rất quan trọng trong các lễ hội và sự thờ phượng Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên. Bài ca này được ông Môi-se sáng tác rất độc đáo để hội chúng Y-sơ-ra-ên cùng hát rập ràng, dễ dàng truyền lại cho con cháu đời sau và cũng là bài ca cổ nhất được ghi lại. Trọng tâm của bài ca là Chúa, Danh Thánh của Ngài là Giê-hô-va (câu 1-3). Tuyển dân ca tụng Chúa vì sự vinh hiển và oai nghiêm của Ngài, mối liên hệ mật thiết giữa Ngài với họ, và những điều Ngài làm cho họ. Trước tiên, Chúa phải được tôn vinh vì bản tính vinh hiển và oai nghiêm của Ngài.

Tuyển dân tôn kính Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, nhưng điều quan trọng hơn là họ thật sự trải nghiệm Chúa, Ngài là Đấng giải cứu, và dân Chúa xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời của họ (câu 2). Đây là bài đồng ca nhưng đại từ nhân xưng được dùng là “Tôi” (câu 1-2). Điều này nhấn mạnh mối liên hệ cá nhân giữa Chúa và từng con dân Ngài. Mỗi người công bố sự chiến thắng hiển vinh của Đức Giê-hô-va, xưng nhận Ngài là ai và công việc Ngài đã làm cho cá nhân họ. “Ngài là sức mạnh và sự ca tụng của tôi... Đức tin thành thật nơi Chúa có thể được ảnh hưởng từ tổ tiên nhưng phải sống động từ sự xưng nhận và trải nghiệm cá nhân của mỗi người.

Tiếp theo, họ tường thuật thể nào Chúa đã giải cứu họ vượt Biển Đỏ cách diệu kỳ. Nhiệm vụ của tuyển dân trong chiến trận này là tiếp tục đi khi nước biển rẽ ra. Duy Chúa là sức mạnh của họ, là dũng sĩ thực thụ chiến đấu và ban chiến thắng khải hoàn cho họ. “Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa” (câu 1). “Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người; Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi Biển Đỏ, Những lượn sóng đã vùi lấp họ rồi; Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy” (câu 4-5).

Chúa xứng đáng được mọi loài suy tôn vì chính Ngài và mọi công việc tay Chúa làm. Mỗi phút giây chúng ta được sống động đều bởi ân sủng Ngài ban cho. Những bài hát suy tôn và cảm tạ Chúa không thể thiếu trong đời sống của con dân Ngài. Cảm tạ, chúc tụng Chúa mỗi ngày giúp chúng ta sống động trong mối liên hệ mật thiết với Chúa và làm gương tốt cho con cháu về nếp sống tin kính và biết ơn Ngài.

Bạn có thường chúc tụng Chúa trong lúc cầu nguyện và trong suốt cuộc đời không?

Chúc tụng Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì bản tính và mỹ đức trọn vẹn của Ngài. Ngài là khởi nguyên của mọi sự, đứng ở vị trí độc tôn tể trị. Con biết ơn Chúa vì Ngài ban cho sự sống, ơn cứu chuộc, sự chữa lành, bảo vệ, dẫn dắt và tiếp trợ mọi sự có cần cho con.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 31.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796119

Ai đang online?

Đang có 27 khách và không thành viên đang online