Ngày 28/09/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10

Câu gốc:  "Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay! Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi” (câu 6).

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10:  

“6 Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay.

Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi.

7 Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài,

Đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng mình.

Ngài nổi giận phừng phừng,

Đốt họ cháy như rơm rạ.

8 Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại,

Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê;

Vực sâu đọng lại nơi rún biển.

9 Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp,

Ta sẽ chia phân của giặc;

Tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ;

Ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ.

10 Ngài đã thở hơi ra,

Biển vùi lấp quân nghịch lại;

Họ bị chìm như cục chì

Nơi đáy nước sâu.”

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va? Việc Chúa làm ảnh hưởng như thế nào đối với nhận thức, tình cảm và thái độ của tuyển dân ngày xưa, cũng như chính bạn ngày nay?

Đức Giê-hô-va là Đấng năng quyền. Sức mạnh vinh hiển có nơi tay hữu Chúa vượt xa mọi thế lực của con người. Ngài là Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật và cả những quy luật của thiên nhiên. Chúa đánh tan quân nghịch bằng sức mạnh vinh hiển của tay hữu Ngài và sự oai nghi cả thể của Ngài. Ngài đốt họ như rơm rạ (câu 6-7). Từ sức mạnh trong hơi thở của Chúa, Ngài dồn nước biển lại, dựng đứng các lượn sóng như một bờ đê để mở đường dưới lòng biển sâu cho dân Ngài đi qua (câu 8). Cũng từ sức mạnh trong hơi thở của Chúa, biển vùi lấp quân nghịch lại, họ bị chìm tựa như chì nơi đáy nước sâu, không một binh lính nào của quân đội Ai Cập đuổi theo dân Chúa còn sống sót (câu 10).

Sự giải cứu và sự trừng phạt ở trong tay Chúa. Khi Chúa đưa tay giải cứu dân Ngài, binh hùng tướng mạnh và chiến xa của quân Ai Cập có thể làm chi được? Thi Thiên 27:1 chép: “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” Thật đáng kính sợ thay là Đức Giê-hô-va! “Chính mình Chúa thật là đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa?” (Thi Thiên 76:7).

Chúa có thân vị rõ ràng, Ngài thể hiện tình cảm và thi hành công lý. Ngài nổi giận phừng phừng cùng kẻ dấy nghịch Ngài. Chúa nghe mọi lời nói, nhìn thấy mọi tham vọng và những mưu ác của quân nghịch (câu 9). Trước khi chúng thi hành hoạch định của mình, Ngài đã đánh cho chúng tiêu tan! Người Việt chúng ta thường nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Chúa tể trị trên mọi hoạch định của con người. Châm Ngôn 19:21 khẳng định: Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.

Trong bối cảnh của bài ca này, Đức Chúa Trời không tiêu diệt quân Ai Cập bằng lửa, nhưng những người chối bỏ Chúa, không nhìn nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu sẽ bị đốt như rơm rạ trong tòa án trắng của Ngài. Bạn đang có mối quan hệ thế nào với Chúa toàn năng? Bạn đang ở trong sự gìn giữ, che chở dưới bóng cánh Ngài hay đang ở dưới cơn giận phừng phừng của Chúa? Chúng ta cần phải cúi đầu thuận phục Chúa toàn năng để có thể vui mừng bước đi trong đời này và được cứu trong ngày phán xét cuối cùng.

Bạn có ca ngợi, cảm tạ và thuận phục Chúa năng quyền mỗi ngày không?

Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của cả đất trời. Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con và cho con được làm dân Ngài! Xin cho con luôn trung thành bước đi trong sự nhận biết Chúa và cảm tạ Ngài mỗi ngày, để cảm nhận được sự an bình và dẫn dắt của Chúa trong đời này và trong ngày Chúa xét đoán.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 32.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796133

Ai đang online?

Đang có 30 khách và không thành viên đang online