Ngày 29/09/2019

Kinh Thánh: Gióp 38:16-24

Câu gốc:  “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28).

Gióp 38:16-24:  

“16 Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao?

Há có bước dưới đáy vực sâu chăng?

17 Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chớ?

Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng?

18 Lằn mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoát minh mông của đất chăng?

Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi.

19 Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu?

Còn nơi của tối tăm thì ở đâu?

20 Chớ thì ngươi có thế dẫn nó lại vào địa giới nó sao?

Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng.

21 Không sai, người biết mà! Vì ngươi đã sanh trước khi ấy,

Số ngày ngươi lấy làm nhiều thay

22 Ngươi có vào các kho tuyết chăng?

Có thấy nơi chứa mưa đá,

23 Mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn,

Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?

24 Ánh sáng phân ra bởi đường nào,

Và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất?”

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã đặt thêm những câu hỏi nào cho ông Gióp? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn dạy gì cho ông Gióp và cho con người? Chúng ta được nhắc nhở điều gì từ bài học hôm nay và cần thay đổi điều gì?

Đức Chúa Trời tiếp tục đặt một loạt câu hỏi với ông Gióp về sự sáng tạo của Ngài để giúp ông Gióp thấy rõ sự hiểu biết vô cùng giới hạn của ông về Chúa và tạo vật của Chúa. Ngài cho ông thấy có quá nhiều nơi mà chân ông chưa đặt đến, kiến thức về vũ trụ của ông rất hạn hẹp, chẳng hạn như sự hiểu biết về nguồn của biển, đáy của vực sâu, cửa âm phủ, cửa của bóng sự chết, và sự mênh mông của địa cầu (câu 16-18). Ông Gióp cũng không thể biết con đường nào dẫn đến nơi cư trú của ánh sáng, hoặc nơi và ranh giới của bóng tối (câu 19-20). Ông Gióp cũng không thể nào biết được trên trời chứa bao nhiêu tuyết, hoặc mưa đá chứa nơi nào, ông cũng không thể thấy đường phân chia của ánh sáng, hay gió đông lan tỏa trên mặt đất cách nào (câu 22-24).

Không chỉ riêng ông Gióp không thể trả lời những câu hỏi của Đức Chúa Trời, mà tất cả loài người đều không thể trả lời tận tường những câu hỏi trên. Tiên tri Ê-sai đã viết: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28). Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời thì làm sao hiểu hết được sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Cho dù ngày nay khoa học phát triển, con người cũng chỉ biết được một phần rất nhỏ về vũ trụ. Người ta có thể biết được nơi sâu nhất của đại dương ở vực Mariana (10.971 mét), nhưng còn có nhiều điều về đại đương hoặc vũ trụ mà con người không thể biết hết. Có ai đếm được bầu trời có bao nhiêu sao không? Trong vô vàn những vì sao, con người đã biết được bao nhiêu vì sao, và sự hiểu biết đó tường tận được bao nhiêu?

Khi hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy mình cũng như ông Gióp, chỉ biết cúi đầu chấp nhận sự hiểu biết rất hạn hẹp của chúng ta về vũ trụ mà Chúa đã tạo ra. Những câu hỏi Đức Chúa Trời hỏi ông Gióp, Ngài cũng đang hỏi mỗi chúng ta. Hãy ngẫm suy thật kỹ những câu hỏi đó rồi bình tâm nghĩ về sự sáng tạo vũ trụ của Chúa, chắc chắn mỗi chúng ta biết mình cần phải ăn năn vì đã kiêu ngạo về kiến thức của mình, và phải hết lòng tôn cao, thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

Bạn đã hạ lòng kiêu ngạo về kiến thức của mình xuống mà thờ lạy Đấng Tạo Hóa chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên vũ trụ và con người thật diệu kỳ. Xin Chúa cho con khiêm cung nhận biết sự hiểu biết giới hạn của con để con hết lòng tôn cao và tôn thờ Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 33.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796083

Ai đang online?

Đang có 36 khách và không thành viên đang online