Ngày 30/09/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11-13

Câu gốc:  “Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, Đáng sợ, đáng khen, Hay làm các phép lạ?” (câu 11).

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11-13:  

“11 Hỡi Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài?

Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài,

Đáng sợ, đáng khen,

Hay làm các phép lạ?

12 Ngài đã đưa tay hữu ra,

Đất đã nuốt chúng nó.

13 Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt

Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại;

Ngài đã dùng năng lực đưa nó

Về nơi ở thánh của Ngài”

Câu hỏi suy ngẫm: Người Y-sơ-ra-ên tán tụng Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao trong các phương diện nào? Vì sao? Ngài có vị trí nào trong tấm lòng và tâm trí bạn? Bạn đáp ứng với Ngài như thế nào?

Tuyển dân của Chúa đã trải nghiệm Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao. Ông Môi-se dùng câu hỏi tu từ trong câu 11 để làm nổi bật và khẳng định một chân lý. Không có ai giống như Ngài! Không ai so sánh được với Ngài! Đức Giê-hô-va rạng ngời trong sự thánh khiết. Trong Ngài không có bóng của sự ô uế, tội lỗi hay sai trật. Ngài thật trọn vẹn và tốt lành! Chúa tể trị cách oai nghiêm, công minh và chính trực. Ngài đã nghe tiếng than thở của tuyển dân dưới ách nô lệ của người Ai Cập, nhưng Ngài vẫn chờ đợi đúng thời điểm, khi tội ác của dân A-mô-rít lên đến cực độ, Ngài mới đưa tuyển dân vào chiếm đất này (Sáng Thế Ký 15:13-16). Người Y-sơ-ra-ên đã lao khổ trăm bề suốt bốn trăm năm để tạo ra của cải, nhưng người Ai Cập đã chèn ép, cướp lấy thành quả của họ để làm giàu cho mình. Chúa công chính đã khiến cho người Y-sơ-ra-ên lột trần vàng bạc của người Ai Cập khi họ ra khỏi đất nước này (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:36).

Chúa là Đấng Năng Quyền, thực hiện những phép lạ nhiệm mầu không ai so sánh được. Qua các dấu kỳ và phép lạ ông Môi-se và ông A-rôn thực hiện trên đất Ai Cập, mười tai vạ giáng xuống cho người Ai Cập và sự kiện Chúa tiêu diệt đại binh của Pha-ra-ôn đã minh chứng Đức Giê-hô-va vượt trội trên tất cả các thần. Các thần tượng của người Ai Cập chỉ là hư không, không thể can thiệp vào sự đoán xét của Đức Giê-hô-va. “Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó” (câu 12).

Bởi sự thánh khiết, Chúa xứng đáng cho mọi người run sợ trước Ngài! Bởi năng quyền hay làm phép lạ và giàu lòng thươngxót của Ngài, Chúa là Chân Thần độc tôn. Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn ái và bất biến. Ngài vẫn đang tể trị cả vũ trụ này với sự thánh khiết và quyền năng tối thượng. Chúa đáng cho mọi dân trên đất kính sợ và tôn thờ.

Là người đã được chuộc bởi chính huyết báu của Chúa Giê-xu, chúng ta phải hết lòng tôn cao Chúa, biết ơn Ngài và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Chúng ta cần cậy ơn Chúa, rèn tập mỗi ngày để được Chúa biến đổi giống Ngài ngày càng hơn trong sự thánh khiết. Năng quyền của Chúa sẽ giúp chúng chiến thắng những cám dỗ và lối sống bất khiết. Qua đó, Chúa sẽ sử dụng chúng ta làm những điều lớn lạ cho vương quốc của Ngài.

Bạn có bằng lòng dâng cuộc đời mình cho Đấng Chí Cao sử dụng để gây dựng và phát triển Vương Quốc Ngài trên đất không?

Lạy Chúa là Chân Thần độc tôn tối thượng! Ngài rạng ngời trong sự thánh khiết, yêu thương và quyền phép nhiệm mầu. Nguyện từng lời nói, hành động và dòng suy tưởng của con là bài ca, là của lễ có mùi thơm dâng lên Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 34.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093004

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online