Ngày 14/10/2019

MỤC ĐÍCH TỐI HẬU CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Câu gốc: “…hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men” (câu 11c).

 

I Phi-e-rơ 4:10-11

“10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.”

 

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích tối hậu của Cơ Đốc nhân là gì? Nhận thức đúng đắn về mục đích này có ích lợi gì trong trận chiến tâm linh của Cơ Đốc nhân? Bạn đang sống, nỗ lực, và chiến đấu vì mục đích gì?

Nhiều người thường nói điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người là phải có một mục đích sống. Thật ra câu nói này chỉ đúng một nửa. Mục đích sống luôn là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn chính là mục đích đó có phải là mục đích đúng hay không. Mục đích đời sống của con người không được con người định ra vì con người chỉ là loài tạo vật. Mục đích của tạo vật được định nên bởi Đấng Sáng Tạo. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Ở đây, Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết mục đích sống của Cơ Đốc nhân chính là “Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự”. Và Đức Chúa Trời được sáng danh là “bởi Đức Chúa Giê-xu Christ”, hay nói cách khác là bởi công việc của Đức Chúa Giê-xu Christ, mà “chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

 

Mọi suy nghĩ, lời nói, và việc làm của Cơ Đốc nhân phải được kiểm chứng bằng một câu hỏi quan trọng: những điều đó có phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không? Chúng ta thường quan tâm làm được bao nhiêu công việc cho Chúa, nhưng Đức Chúa Trời quan tâm về động cơ chúng ta làm những công việc đó. Có phải với động cơ “Đức Chúa Trời được sáng danh” hay không. Kẻ thù chính của ma quỷ là Đức Chúa Trời chứ không phải là Cơ Đốc nhân. Ma quỷ tấn công Cơ Đốc nhân thật ra là để phá hủy công việc của Chúa Giê-xu, và tấn công vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, cho dù chúng ta nhiệt thành bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, nhưng nếu không phải với mục đích vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì chúng ta thật sự đã thất bại trong trận chiến thuộc linh.

Mục đích sống làm sáng danh Chúa giúp chúng ta giữ sự khiêm nhường, đem đến sự hiệp một trong Hội Thánh, nhận biết ý nghĩa cao trọng của đời sống, và can đảm trong mọi khó khăn, thử thách. Mục đích sống sáng danh Chúa cũng phù hợp với niềm trông cậy của Cơ Đốc nhân về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, “là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng”. Việc tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời không chỉ là một lời chứng tốt lành về Phúc Âm cho thế giới này, nhưng cũng là sự chuẩn bị thích hợp cho chính mình và cho Hội Thánh trong ngày gặp lại Chúa Giê-xu.

Bạn có quan tâm đến mục đích sống sáng danh Chúa hay không?

  

Lạy Chúa, con mong đợi ngày gặp lại Chúa trong sự vinh hiển và phước hạnh. Xin cho con vững vàng trong cuộc sống mỗi ngày, yêu Chúa, thờ phượng Chúa, và sống sáng danh Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 2.

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1056217

Ai đang online?

Đang có 22 khách và không thành viên đang online