Ngày 20/10/2019

ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO RA MUÔNG THÚ

Câu gốc: “Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26)."

 

Gióp 39:1-11

1 Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang,

Khi rình trong bụi rậm nó,

2 Há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái,

Và làm cho sư tử con đói được no sao?

3 Ai sắm đồ ăn cho quạ,

Khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời,

Và bay đi đây đó không đồ ăn?

4 Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng?

Có xem xét mùa nào nai cái đẻ chăng?

5 Ngươi có tính số tháng nó có thai,

Và biết kỳ nó đẻ chăng?

6 Nó ngồi chồm hổm, đẻ con nhỏ ra,

Và được giải sự đau đớn của nó.

7 Các con nhỏ nó trở nên mạnh mẽ, lớn lên trong đồng nội;

Đoạn lìa mẹ mình, chẳng còn trở lại nữa.

8 Ai để cho con lừa rừng chạy thong dong?

Ai có mở trói cho con lừa lẹ làng kia?

9 Ta đã ban cho nó đồng vắng làm nhà,

Và ruộng mặn làm nơi ở.

10 Nó khinh chê tiếng ồn ào của thị thành,

Không nghe tiếng của kẻ coi dắt.

11 Khắp các núi là đồng cỏ của nó,

Nó tìm kiếm mọi vật gì xanh tươi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những điểm nào qua sự sáng tạo muôn thú? Bạn đánh giá sự hiểu biết của mình về sự sáng tạo muông thú của Chúa ra sao? Bạn học được điều gì và thay đổi như thế nào qua bài học này?

Đức Chúa Trời cho ông Gióp thấy sự sáng tạo muông thú để ông biết quyền năng tối thượng của Ngài. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta suy nghĩ về ba điều Chúa ban cho muông thú. Thứ nhất, Chúa sáng tạo ra muông thú và ban lương thực cho chúng. Ngài cho sư tử có khả năng rình rập và săn mồi để nuôi bản thân và nuôi con nó. Chúa cũng cho loài quạ có khả năng bay đi đây đó để tìm đồ ăn. Mỗi loài thú Chúa cho những bản năng khác nhau để săn mồi. Thứ hai, Chúa cho các con thú có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. Ngài cho mỗi loài sinh sản theo mùa, thời kỳ khác nhau, có thời điểm dê rừng sinh sản, có mùa nai cái có con (câu 4). Mỗi loài thú cũng có thời gian mang thai và cách sinh sản khác nhau. Các con thú con cũng được lớn lên khác nhau theo từng loài. Thứ ba, Chúa cho mỗi loài thú có nơi cư trú khác nhau. “Ta đã ban cho nó đồng vắng làm nhà, và ruộng mặn làm nơi ở”. Có loài Chúa cho ở nơi rừng sâu, có loài nơi ruộng đồng, loài khác thì sống nơi đồng cỏ. Chúa cho chúng nơi ở tùy theo mỗi loài.

Ông Gióp không thể trả lời những câu hỏi về muông thú mà Chúa hỏi ông. Qua những câu hỏi của Chúa, chúng ta thấy được sự hiểu biết kém cỏi của con người so với quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Qua hình ảnh chim trời, Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải sự nương cậy vào Ngài. Chúa phán: Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?... Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:26, 32-33).

Đức Chúa Trời đã tạo muông thú bằng lời phán, nhưng Ngài tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Với muôn loài, Chúa ban thức ăn, nơi ở, sự sinh sản và phát triển thật lạ lùng, huống chi với con người chúng ta làm sao Ngài quên được. Chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa dù phải đương đầu với nghịch cảnh; đừng bao giờ nương cậy nơi sự khôn ngoan do kinh nghiệm đường đời, hay kiến thức cao rộng do học vấn mang đến, nhưng phải tìm cầu Chúa trước tiên.

Bạn có tin vào Chúa quyền năng và thờ phượng Ngài chưa?

Kính lạy Chúa Toàn Năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy chúng con biết sự khôn ngoan rất giới hạn của con khi học về sự sáng tạo muông thú của Ngài. Xin Chúa cho con nhận biết Chúa là Đấng Toàn Năng và hết lòng tin cậy, thờ phượng Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 8.

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1056214

Ai đang online?

Đang có 19 khách và không thành viên đang online