Ngày 03/12/2019

CẦN THỢ GẶT

Câu gốc: 

“Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (câu 38).

 

Ma-thi-ơ 9:35-38

“35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. 37 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì trong khoảng thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất? Ngài cảm nhận thế nào khi thấy đoàn dân đông? Ngài cho biết thực tế nào đang xảy ra lúc đó? Điều này đúng trong thời đại ngày nay như thế nào?

Các sách Phúc Âm ghi lại những công tác chính mà Chúa Giê-xu thường làm khi Ngài thi hành chức vụ trên đất, đó là “dạy dỗ”, “rao giảng Tin Lành”, “chữa bệnh”, “đuổi quỷ”,… (câu 35). Và thường có rất nhiều người đi theo Ngài để được nghe, thấy và được chữa lành. Trong phân đoạn này, Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại cảnh đoàn người đông đảo đang đi theo Chúa. Họ có nhu cầu về thể xác cần được đáp ứng, nhưng Chúa Giê-xu thấy một nhu cầu quan trọng hơn, đó chính là nhu cầu tâm linh của họ, và Ngài động lòng thương xót. Cụm từ “động lòng thương xót” của Chúa Giê-xu rất đặc biệt, không giống lòng thương xót của con người. Ngài nhìn đoàn dân và thật sự hiểu được nhu cầu của họ. Ngài yêu họ và muốn cứu họ. Ngài ví sánh họ như chiên không có người chăn (câu 36). Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng từng ví sánh dân Do Thái như chiên tản lạc không có người chăn (Ê-xê-chi-ên 34:5-6). Chúa Giê-xu đến trần gian để làm Người Chăn hiền lành (Giăng 10:14). Vì thế, khi nhìn đoàn dân tản lạc như đánh mất phương hướng cho cuộc đời, Chúa động lòng thương xót họ và muốn cứu giúp họ ngay.

Tiếp theo, Chúa Giê-xu nhìn đoàn dân đông như nhìn thấy đồng lúa chín vàng, sẵn sàng cho mùa thu hoạch. Nhưng một thực tế đáng buồn là không có đủ thợ gặt. Vì vậy, Ngài đã kêu gọi: “hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (câu 38). Trong thời Chúa Giê-xu, có nhiều người khốn khó cả thể xác lẫn tâm linh tìm đến Ngài để được đáp ứng nhu cầu. Chúa nhìn thấy cánh đồng rộng lớn ấy nhưng lại quá ít người dấn thân bước vào mùa thu hoạch. Có lẽ thực trạng ngày nay cũng giống như vậy! Chung quanh ta, có rất nhiều người đang cần Chúa Giê-xu, đang đói khát tâm linh nhưng lại quá ít người sẵn lòng mang Tin Lành đến với họ. Nếu nhìn về tỷ lệ những người tin Chúa Giê-xu so với các tôn giáo khác, hay so với tỷ lệ dân số thì còn quá thấp (khoảng 8,5% bao gồm cả Công Giáo, theo thống kê của Wikipedia). Vậy nhu cầu cần nhiều giáo sĩ, người rao giảng Phúc Âm là rất lớn.

Như trong Công Vụ 1:8, Chúa muốn chúng ta làm con gặt bắt đầu ngay từ chỗ ở của mình, trong gia đình hay nơi làm việc của mình trước. Cánh đồng thuộc linh chắc chắn là rộng lớn biết bao, nhưng Chúa muốn chúng ta phải là con gặt ngay chính nơi Ngài đang đặt để. Mỗi con dân Chúa cần sẵn sàng trở thành thợ gặt để bước vào cánh đồng thuộc linh gặt hái những linh hồn đang hư mất về cho Đức Chúa Trời. Chúa đang cần bạn, cần thợ gặt cho Ngài!

Ai là người cần được nghe bạn rao giảng Tin Llành ngay hôm nay? Bạn đáp ứng thế nào với tiếng mời gọi của Chủ mùa gặt?

Lạy Chúa, xin giúp con mạnh mẽ đứng lên đáp lại tiếng gọi của Ngài để trở thành thợ gặt trong mùa của Ngài ngay tại nơi Chúa đặt để.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 1.