Ngày 11/05/2018

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:1-27

Câu gốc:  “Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó; các quan trưởng, người Lê-vi, và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho” (9:38 BTT).

“Vì các việc đã xảy ra, chúng con quyết định viết thành văn lời giao ước chắc chắn này, và các quan chức, người Lê-vi cùng những thầy tế lễ của chúng con niêm phong nó lại” (9:38 BTTHĐ)

Ngày02/05/2018

Kinh Thánh: II Giăng 1-3

Câu gốc:  “Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, - nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa; điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời” (câu 1-2).

 

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
342422

Ai đang online?

Đang có 31 khách và không thành viên đang online