Ngày 07/07/2019

Kinh Thánh: Gióp 35:1-8

Câu gốc:  Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào(Gia-cơ 1:17).

Ngày 06/07/2019

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:1-7

Câu gốc:  “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,…Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:22, 25).

Ngày 03/07/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:15-20

Câu gốc:  “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (câu 18).

Ngày 29/06/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22

Câu gốc:  “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21).

Ngày 28/06/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16

Câu gốc:  “…Khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va” (câu 11b-12).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796080

Ai đang online?

Đang có 32 khách và không thành viên đang online