Ngày 07/10/2019

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 10:1-10

Câu gốc:  “Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn” (câu 8 BTT).

“Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ” (câu 8 BTTHĐ).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888483

Ai đang online?

Đang có 31 khách và không thành viên đang online