Giới thiệu Chủ đề Tháng 2/2018

Tình Yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu

Vì yêu thương con người, Chúa Giê-xu, Đấng vô tội đã từ bỏ địa vị Con Một của Đức Chúa Trời để xuống trần làm người, sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ nghèo nàn. Chúa đến với người nghèo khó, bệnh tật, người bị khinh chê, tội lỗi,và cuối cùng chết trong sỉ nhục trên thập tự để đền tội cho con người. Sự thống khổ của Chúa Giê-xu trên thập tự giá bày tỏ tình yêu tuyệt vời của Ngài, tình yêu mà con người nhận được không bởi việc làm công chính, nhưng bởi ân sủng lớn lao của Chúa (Rô-ma 5:6-8).

Ngày 31/01/2018

Kinh Thánh: Công Vụ 28:17-31

Câu gốc: “…từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu” (câu 23b).

 

Ngày 28/01/2018

Kinh Thánh: Gióp 17:1-4

Câu gốc: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

 

Ngày 25/01/2018

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:14-16

Câu gốc: “Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ” (câu 16 BTT).

“Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, Để chỉ bảo Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ” (câu 16 BTTHĐ).

 

Ngày 23/01/2018

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:8-15

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13).

 

Ngày 22/01/2018

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:8-15

Câu gốc: “Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. …Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gởi danh ta, mà xem, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ta, ta đã làm cho nó thể nào” (câu 8,12).

 

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
267556

Ai đang online?

Đang có 44 khách và không thành viên đang online