Ngày 05/01/2020

NÓI ĐÚNG ĐẮN VỀ CHÚA

Câu gốc: 

“Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói” (câu 7).

Ngày 31/12/2019

THỂ LỆ VỀ MA-NA

Câu gốc: 

“Nầy là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người,và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me” (câu 16 BTT).

“Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền: “Mỗi người hãy ra lượm theo sức ăn của mình, mỗi nhân khẩu một ô-me tùy theo số người trong mỗi trại của mình” (câu 16 BTTHĐ).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888495

Ai đang online?

Đang có 16 khách và không thành viên đang online