Ngày 27/07/2020

SỰ TÀN KHỐC CỦA CHIẾN TRANH VÀ HẬN THÙ

Câu gốc: 

“Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4).

Ngày 21/07/2020

THỢ GỐM VÀ ĐẤT SÉT

Câu gốc: 

““Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy” (câu 6).

Ngày 20/07/2020

NGÀY SA-BÁT

Câu gốc: 

“Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở” (Lê-vi Ký 23:3).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093040

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online