Ngày 15/07/2020

BƯỚC VÀO VÙNG CHIẾN

Câu gốc: 

“Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến nỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi” (câu 25).

Ngày 14/07/2020

HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI

Câu gốc: 

“Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe-Ba-nê-a, tới lúc đi ngang qua khe Xê-rết, cộng là ba mươi tám năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó” (câu 14).

Ngày 12/07/2020

XÉT LÒNG

Câu gốc: 

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093020

Ai đang online?

Đang có 28 khách và không thành viên đang online