Ngày 28/12/2019

CHÚA ĐÃ NGHE

Câu gốc: 

“Ta đã nghe lời oán trách của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (câu 12).

Ngày 23/12/2019

CHỐI BỎ CHÚA GIÁNG SINH

Câu gốc: 

“Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết” (câu 13).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888490

Ai đang online?

Đang có 33 khách và không thành viên đang online