Ngày 07/12/2019

ÍCH LỢI CỦA VIỆC CHỊU KHỔ VÌ TIN LÀNH

Câu gốc: 

“đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì” (câu 13-14).

Ngày 05/12/2019

ĐỒNG LÒNG THỰC THI SỨ MẠNG

Câu gốc: 

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 19-20).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888481

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online