Ngày 29/06/2018

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26

Câu gốc:  “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Ngày 28/06/2018

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 4:21-23

Câu gốc:  “Hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi” (câu 23b).

 

Ngày 25/06/2018

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:18-20

Câu gốc:  “Chớ ai tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 18-19a)

Ngày 24/06/2018

Kinh Thánh: Gióp 22:1-11

Câu gốc:  “Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” (I Giăng 2:21).


Ngày 22/06/2018

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 8:4-7

Câu gốc:  “Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va!” (câu 7).

Ngày 20/06/2018

Kinh Thánh: Giăng 15:18-20

Câu gốc: “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (câu 19).

Ngày 19/06/2018

Kinh Thánh: Giăng 15:16-17

Câu gốc: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (câu 16).Ngày 18/06/2018

Kinh Thánh: Giăng 15:12-15

Câu gốc: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (câu 15).


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
348005

Ai đang online?

Đang có 39 khách và không thành viên đang online