Ngày 16/11/2019

KHỞI ĐẦU MỚI

Câu gốc: 

“Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút” (câu 7).

Ngày 14/11/2019

HAI SỐ PHẬN KHÁC NHAU

Câu gốc: 

“Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888490

Ai đang online?

Đang có 15 khách và không thành viên đang online