Ngày 31/10/2015       

Kinh Thánh: Ê-sai 66:1-24     

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy” (câu 22).

 Ngày 29/10/2015       

Kinh Thánh:  Ê-sai 65:1-16      

Câu gốc: “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Này, các đầy tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; này, đầy tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; này, đầy tớ Ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nhơ; này, đầy tớ Ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não” (câu 13, 14).

Ngày 25/10/2015

Kinh Thánh: Thi Thiên 122:1-8

Câu gốc: “Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, Tùy theo thường lệ truyền cho Y-sơ-ra-ên” (câu 4 BTT).

“Các bộ tộc của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy theo mệnh lệnh được ban cho dân Y-sơ-ra-ên, để cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va” (câu 4BTTHĐ).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
147261

Ai đang online?

Đang có 24 khách và không thành viên đang online