Ngày 31/8/2015

Kinh Thánh: Ê-sai 61:1-11

Câu gốc: “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho người khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những người vỡ lòng, đặng rao cho người phu tù được tự do, người bị cầm tù được ra khỏi ngục” (câu 1).

Ngày 29/8/2015

Kinh Thánh: Ê-sai 60:1-22

Câu gốc: “Các con trai của những người ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi người vốn khinh dể ngươi sẽ quỳ lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên” (câu 14).

Ngày 27/8/2015

Kinh Thánh: Ê-sai 58:1-14

Câu gốc:  “Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho người bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho người đói, đem những người nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những người cốt nhục mình, hay sao?” (câu 6, 7).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
120580

Ai đang online?

Đang có 17 khách và không thành viên đang online