Ngày 9/07/2017

Kinh Thánh: Gióp 9:5-13

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?” (Ê-sai 44:24).

 

Ngày 2/07/2017

Kinh Thánh: Gióp 9:1-4

Câu gốc: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ”(Rô-ma 3:10, 24).

Ngày 29/06/2017

Kinh Thánh: Công Vụ 22:24-29

Câu gốc: “Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dầu người đó chưa thành án, hay sao?”(câu 25).

Ngày 27/06/2017

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:26-31

Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 28-29).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
120580

Ai đang online?

Đang có 13 khách và không thành viên đang online