Ngày 28/11/2017

Kinh Thánh: Công Vụ 27:9-15

Câu gốc: “Tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại,chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói” (câu 10-11).

Ngày 25/11/2017

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:7-12

Câu gốc: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).

Ngày 23/11/2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 138

Câu gốc: Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ Danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa”(câu 1-2).

Ngày 21/11/2017

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:24-26

Câu gốc: “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mầy nghe giọng kèn và tiếng giặc giã”(Giê-rê-mi 4:19).

Ngày 19/11/2017

Kinh Thánh: Gióp 14:18-22

Câu gốc: Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (I Phi-e-rơ 1:3).

Ngày 18/11/2017

Kinh Thánh: Giăng 14:1-7

Câu gốc: “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (câu 6-7).

Ngày 17/11/2017

Kinh Thánh: Giăng 14:1-3

Câu gốc: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”(câu 2-3).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
197326

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online