Ngày 25/3/2016

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:11-31

Câu gốc:  “Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người này; điều đó mặc kệ các ngươi” (câu 24).

 

Ngày 24/3/2016

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:57-68

Câu gốc:  “Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài,cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả” (câu 59-60).

 

Ngày 23/3/2016

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-50

Câu gốc:  “Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài” (câu 48,49).

 

Ngày 20/3/2016

Kinh thánh: Thi Thiên 138:1-8        

Câu gốc:Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài” (câu 8).

 

Ngày 19/3/2016

Kinh thánh: Giăng 7:44-53

Câu gốc:“Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5).

 

Ngày 18/3/2016

Kinh thánh: Giăng 7:37-43

Câu gốc: “Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?” (câu 40,41).

 

Ngày 17/3/2016

Kinh thánh: Giăng 7:37-39

Câu gốc: “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (câu 37, 38).

 

Ngày 15/3/2016

Kinh thánh: E-xơ-ra 1:5-6

Câu gốc: “Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chỗi dậy” (câu 5).

 

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
436200

Ai đang online?

Đang có 40 khách và không thành viên đang online