Ngày 28/12/2015                   

Kinh thánh: Giô-na 1:11-16

Câu gốc: “Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này” (câu 12).

Ngày 26/12/2015                   

Kinh thánh: Mác 1:4-8

Câu gốc: “Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép Báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép Báp-têm cho các ngươi bằng Chúa Thánh Linh” (câu 7, 8).

Ngày 20/12/2015                   

Kinh thánh: Thi Thiên 129:1-8

Câu gốc: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:12-13).

Ngày 19/12/2015                   

Kinh thánh: II Các Vua 22:13-20

Câu gốc: “Vậy, người nào nghe và làm theo Lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:24,25).

Ngày 18/12/2015                   

Kinh thánh: II Các Vua 22:8-13

Câu gốc: “Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Ngày 17/12/2015                   

Kinh thánh: II Các Vua 22:1-7

Câu gốc: “Người đã làm ra lẽ thẳng cho người nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (Giê-rê-mi 22:16 BTT).

“Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn, Nên được hưng thịnh. Đức Giê-hô-va phán: ‘Chẳng phải như vậy là nhận biết Ta đó sao?” (Giê-rê-mi 22:16 BTTHĐ).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
342425

Ai đang online?

Đang có 34 khách và không thành viên đang online