Ngày: 28/11/2016

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:1

Câu gốc: “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 16:16).

I Cô-rinh-tô 1:1 ““1 Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,”

Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Vì sao ông Sốt-then lại được giới thiệu trong đầu thư chung với Sứ đồ Phao-lô? Anh em cùng làm việc của chúng ta là những ai?
Nhân vật Sốt-then được nhắc đến lần thứ nhất trong Công Vụ 18:17, và lần thứ hai tại đây. Chúng ta không biết nhiều chi tiết về nhân vật này. Chỉ biết rằng ông từng giữ chức vụ cai quản Nhà hội của người Do Thái, từng bị phạt đánh đòn trong dịp Sứ đồ Phao-lô ghé thăm, và sau đó đã trở nên tín hữu của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng điều chúng ta biết chắc ở đây là tất cả thuộc viên của Hội Thánh Cô-rinh-tô điều biết đến ông Sốt-then. Chính vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu trong đầu thư, ông cùng với ông Sốt-then, là “anh em chúng ta,” gửi thư này đến các anh em tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta không biết công tác cụ thể của ông Sốt-then là gì. Qua lời giới thiệu ngắn gọn của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta hình dung được ông là người từng gắn bó với ông Phao-lô trong công tác phục vụ Chúa, và cũng là người trăn trở về những nan đề của Hội Thánh Cô-rinh-tô như chính tâm tình của Sứ đồ Phao-lô vậy.
Chúng ta thấy trong suốt những năm tháng phục vụ Chúa, Sứ đồ Phao-lô không hề làm việc một mình. Trong hầu hết các thư tín của ông viết đều có kể đến tên nhiều người mà ông giới thiệu rằng đây là những anh em “cùng làm việc với tôi.” Nếu trong thư I Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô không nhắc đến tên ông Sốt-then thì chắc cũng không ai quan tâm sự thiếu vắng ấy. Nhưng Sứ đồ Phao-lô không hề quên công khó của những anh em cùng phục vụ Chúa chung với ông. Họ là những “anh em chúng ta” (câu 1), tức là anh chị em chúng ta trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô ý thức được vai trò cũng như giá trị từng chi thể trong thân của Đấng Christ. Ông vui mừng vì có nhiều người bạn cùng đứng chung với ông trong công tác phục vụ Chúa. Cuối thư, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các tín hữu cần phải thuận phục những người cùng làm việc với mình, và cả những người cùng sẻ chia những khó nhọc với mình trong chức vụ (I Cô-rinh-tô 16:16).
Mỗi Cơ Đốc nhân là chi thể của một thân mà Đấng Christ là Đầu, vì thế không ai có thể làm việc đơn độc. Ai không thể làm việc chung với các anh chị em trong Chúa thì cần phải xét lại xem mình có phải là chi thể thật của thân hay không. Bạn có thái độ thế nào và hợp tác ra sao với những anh chị em cùng hầu việc Chúa chung với bạn?
Lạy Chúa, Đấng giao phó cho mỗi người một công tác theo ý Ngài để được ích chung cho Hội Thánh, xin cho con có thái độ đúng đắn, trân trọng những công khó của anh chị em mà Ngài đặt để cùng phục vụ Chúa với con.
*******
 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 48.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886243

Ai đang online?

Đang có 49 khách và không thành viên đang online